Παρέχουμε ένα μοναδικό σημείο επαφής ολοκληρωμένων ναυτιλιακών υπηρεσιών για εμπορικούς, επιβατικούς και πολεμικούς στόλους σε όλα τα λιμάνια στην Ελλάδα.

/ Σχετικά

Η GELASAKIS Shipping Agency είναι πρωτοπόρος πάροχος λιμενικών υπηρεσιών και αμυντικών logistics στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1984 και επιχειρεί από τα κεντρικά της γραφεία στη Σούδα της Κρήτης και τα γραφεία της στον Πειραιά.

Είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης που υλοποιεί σύνθετα, μεγάλης κλίμακας διεθνή έργα για παγκόσμιους πράκτορες, εταιρίες κρουαζιέρας, ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και για διεθνείς ναυτικές πολεμικές δυνάμεις.

Διευρύνοντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία της συνεργαζόμενη με ένοπλες δυνάμεις της Δύσης, η εταιρεία έχει επεκτείνει, το χαρτοφυλάκιό της παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics για στρατιωτικές και αεροπορικές επιχειρήσεις ή αποστολές.

Η εταιρεία είναι μέλος της GELASAKIS Group of Companies, ενός ιδιωτικού ομίλου εταιρειών που εδρεύει στη Σούδα και επιχειρεί σε όλο τον κόσμο, εστιάζοντας στο ταξίδι, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και τη φιλοξενία.

Η GELASAKIS Shipping Agency είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ISO 22000. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων & Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένος.

/ Βιώσιμες πρακτικές

H GELASAKIS Shipping Agency είναι αφοσιωμένη στα υψηλότερα στάνταρ βιωσιμότητας ως μέσο μεγιστοποίησης των πλεονεκτημάτων για την επιχείρηση, τους πελάτες της, τους υπαλλήλους και τους μετόχους. Επιχειρεί σύμφωνα με τους ολοκληρωμένους κανόνες της πολιτικής για την Υγεία και την Ασφάλεια και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 22000.

Οι διαδικασίες της εταιρίας βασίζονται στις αρχές της πρόληψης και της προστασίας σε συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, διαφάνεια στη λειτουργία της εταιρείας και συνεχή βελτίωση της απόδοσης στα πεδία της Υγείας και Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής προστασίας.

Στην GELASAKIS Shipping Agency αυτή είναι μια διαρκής και εντεινόμενη προσπάθεια που περιλαμβάνει παρακολούθηση και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και διεθνών πρακτικών όπως επίσης πληροφόρηση, εκπαίδευση και δέσμευση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις πολιτικές και διαδικασίες της αειφορίας.

24/7


Μέσω των εξειδικευμένων ομάδων μας και το έμπιστο δίκτυο πρακτόρων μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε απαίτηση πελάτη 24/7 ανεξάρτητα από μέγεθος ή τύπο πλοίου.

/ Επικοινωνία

25η Μαρτίου 30, Σούδα
73200 Κρήτη
T. 28210 89360
F. 28210 89334

Αριστείδου 6, Πειραιάς
18531 Αττική
T. 210 4222440
F. 210 4176973
 
E. info@g-shippingagency.gr